Polityka prywatności

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Hernik HERMA Gabinet Kosmetyczny z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13/1, posiadający numer NIP 7811039198.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. obsługi kontaktu z Państwem poprzez formularz kontaktowy, wykorzystując następujące dane:
   • imię i nazwisko
   • adres email
   • numer telefonu
  2. rozpatrzenia reklamacji online:
   • imię i nazwisko
   • adres email
   • numer telefonu
   • informacje o zakupionych usługach
  3. archiwalnym i dowodowym:
   • imię i nazwisko
   • adres email
   • numer telefonu
   • treść przesłanej wiadomości
  4. marketingu bezpośredniego:
   • imię i nazwisko
   • adres email
   • numer telefonu
  5. administrowania stroną internetową:
   • adres IP
   • data i czas serwera
   • informacje o przeglądarce internetowej
   • informacje o systemie operacyjnym
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są w logach serwera. Zapisywane są tam przy każdorazowym korzystaniu ze niniejszej strony internetowej. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
 4. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 5. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie
  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach, pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron
  4. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci
 6. Państwa dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz
 7. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową
  2. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe
  3. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny
  4. podwykonawcom świadczonych przez nas usług
  5. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
  6. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki)
  7. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową
  8. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych
  9. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia
  10. podmiotom nabywającymi wierzytelności
 8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 10. Uprzejmie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 11. W celu wykonania swoich prosimy kierować prośby na adres: gosia-hernik@wp.pl
 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 13. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.